top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.I. Jógovna zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

I.II. Jógovna se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

I.III. Jógovna zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

I.IV. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ COOKIES

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ COOKIES

Tato pravidla podávají přehled používání Cookies na našich webových stránkách.

Respektujeme Vaše právo na soukromí. S veškerými osobními informacemi, které ze své vůle uvedete na našich webových stránkách, bude nakládáno v souladu s platnými bezpečnostními standardy, a zásadami důvěrnosti dle Zákona na ochranu Osobních údajů z roku 2019, číslo 110 Sbírky.

O CO SE JEDNÁ?

Cookies jsou malé textové soubory, obsahující nepatrné množství informace, která se nahraje do Vašeho zařízení, když si prohlížíte naše webové stránky. Cookies jsou pak zpět zasílányna tutéž stránku při každé její další návštěvě, či případně na jinou webovou stránku, která tentýž Cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože napomáhají webové stránce rozpoznat zařízení, které se k ní hlásí. Existuje spousta různých druhů Cookies, a každé má svůj vlastní a odlišný účel.

Naše webové stránky používají Google Analytics, analytický server poskytovaný společností Google, Inc. Tato služba používá Cookies. Cookies napomáhají webové stránce analyzovat, jak se na ní návštěvníci chovají. Informace, kterou Cookies získá o Vašem chování na naší webové stránce (včetně Vaší IP adresy), je předávána a uchovávána na serverech Googlu v USA. Google tyto informace používá pro účely vyhodnocení Vašeho chování na našich webových stránkách, shromažďuje pro nás tyto informace a vytváří z nich reporty a statistiky, a poskytuje nám i jiné služby spojené s aktivitou na naší webové stránce a případně s dalšími online aktivitami, s naší webovou stránkou spojenými. Google je také oprávněn předat tyto informace třetí straně, je-li o to ze zákona požádán, anebo v případě, že třetí strany provádějí analytickou činnost z těchto dat z pověření Googlu. Google nebude Vaši IP adresu slučovat s jinými daty, které o Vás má. Používání Cookies můžete odmítnout tak, že ve svém prohlížeči nastavíte příslušná opatření, zabraňující přístupu Cookies do Vašeho zařízení, upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě budete mít zřejmě omezeny některé funkce, které na našem webu nabízíme. Prohlížením našich webových stránek a povolením Cookies dáváte implicitně svolení k tomu, aby Google zpracovával Vaše data způsobem a pro účely, které jsou uvedeny výše.

 

 

 

Jaké typy používáme na našich stránkách?

FUNKČNÍ COOKIES

Cookies, které jsou nezbytné pro pohyb na našich webových stránkách a využití všech jejich možností. Využíváme těchto Cookies, abychom Vám poskytli služby, kvůli kterým si je prohlížíte (rezervaci, nákup voucheru apod.)

VÝKONNOSTNÍ COOKIES

Cookies, které shromažďují informace o tom, jak se návštěvníci chovají na naší webové stránce, například jaké podstránky si návštěvníci prohlížejí nejvíce. Používáme tyto Cookies, abych anonymně shromáždili informace o stránkách a podstránkách, které jste navštívili. 

FUNKČNÍ COOKIES

Cookies, které umožňují naší webové stránce zapamatovat si volby návštěvníka (jako zvolený jazyk, oblast, ze které se návštěvník přihlásil apod.) Tyto Cookies používáme k tomu, abychom zvýšili uživatelskou přívětivost.

REKLAMNÍ COOKIES

Cookies, které nám umožňují doručit reklamy a podobná sdělení adresněji, relevantně podle zájmu návštěvníka. Pamatují si, že návštěvník již na našich stránkách byl. Často jsou propojeny s funkcionalitou stránek. Sbíráme je proto, abychom se dozvěděli něco o Vašich vyhledávacích zvycích, abychom dokázali udělat reklamu, která bude relevantní pro Vaše vyhledávání.

PŘIZPŮSOBENÁ REKLAMA

Jestliže jste na svém zařízení povolili používání Cookies, nabídneme Vám reklamu relevantní Vašim potřebám. Google a další prodejci – třetí strany – ukazují naše reklamní sdělení napříč různými jinými stránkami. V takovém případě můžete naší reklamu vidět i na zcela jiných stránkách.

V případě, že si nepřejete dostávat reklamy na míru, navštivte prosím Network Advertising Initiative opt-out page http://www.networkadvertising.org/choices/, kde se můžete z takto prezentovaných reklam odhlásit.

COOKIES TŘETÍCH STRAN

Můžeme na našich webových stránkách instalovat Cookies třetích stran. Tyto Cookies jsou nastaveny jinou doménou, než je stránka, kterou si návštěvník právě prohlíží. Jestliže uživatel používá webové stránky a jiná entita nastavuje v této webové stránce Cookies, jedná se o Cookies třetí strany.

Používáme Cookies, abychom zlepšovali webové stránky a poskytovali Vám personalizovanou službu. Jestliže byste chtěli svá data, které nám poskytnete, znát, nebo o nich hovořit, upravit je či  smazat, prosím, kontaktujte nás.

COOKIES
bottom of page