top of page

SVĀDHYĀYA – SAMOSTUDIUM - PŘIPOMÍNEJTE SI, KDO SKUTEČNĚ JSTE

od Manizeh Rimer | listopadu 2023


Oṁ sitā rāma sitā rāmajaya sītā rāma


Sito a Rámo, kéž zvítězíte.


Svādhyāya doslova znamená vlastní studium, samostudium nebo „zaměřit se na Nejvyšší Já za všech okolností bez jakéhokoli rozptylování“. Je to Pataňdžaliho čtvrtá nijama, což jsou ‚Do‘s‘ a druhý krok jeho osmičlenného systému. Téměř všichni musíme vynaložit úsilí a praxi, abychom se dostali na místo, kde se konečně můžeme pustit a zažít svou vlastní pravou přirozenost; kdo skutečně jsme. Toto úsilí je svādhyāya.

Na začátku knihy Moudré srdce je nádherný příběh. Ve velkém chrámu severně od starobylého hlavního města Thajska Sukotai kdysi stál obrovský a starověký hliněný Buddha. Hrozné bouře, změny vlád a loupeživé armády přicházely a odcházely, ale Buddha vydržel. Jednoho dne si mniši, kteří se starali o chrám, všimli, že socha začala praskat. Po úseku obzvláště suchého a horkého počasí se jedna z trhlin tak rozšířila, že zvědavý mnich vzal baterku a nahlédl dovnitř. To, co na něj zářilo, byl záblesk zářivého zlata! Uvnitř této obyčejné staré sochy mniši objevili jednoho z největších a nejzářivějších zlatých Buddhů, jaké kdy byly vytvořeny. Buddha byl pokryt sádrou a hlínou, aby byl chráněn v době konfliktů a nepokojů. Zhruba stejným způsobem se také setkáváme s ohrožujícími situacemi, které nás vedou k tomu, že se chceme chránit a zakrýt svou vlastní bytostnou podstatu. Ale naše vrozená ušlechtilost chce prozářit bez ohledu na to, jak moc se to snažíme skrývat. Jak si tedy pamatujeme, kdo skutečně jsme?

Něco, co ve mně zůstalo od učitelského výcviku, je Sharonin hlas, který nám připomíná, že „jogíni jsou radikální i praktičtí“. Radikální, protože se chceme dostat ke kořeni věci. Praktické, protože chceme vědět, jak na to.

Svādhyāya se často překládá jako studium sebe sama prostřednictvím studia písem. Písma nám nastavují zrcadlo, abychom viděli naši vlastní pravou povahu. "Pro vidoucího se všechny věci skutečně staly Já: jaký klam, jaký zármutek může mít ten, kdo vidí onu jednotu?" Isha Upanishad. Studium těchto prastarých textů a spisů realizovaných bytostí nám připomíná, že na této cestě nás předstoupili jiní a že prožívání naší esenciální podstaty je pro nás v tomto životě skutečně možné. Jak výmluvně řekl B.K.S. Iyengar: „Člověk praktikující svādhyāyu čte svou vlastní knihu života a zároveň ji píše a reviduje. Dochází ke změně jeho pohledu na život. Začne si uvědomovat, že všechno stvoření je určeno pro bhakti (oddanost), spíše než pro bhógu (požitek), že všechno stvoření je božské, že v něm je božství a že energie, která jím hýbe, je stejná, která hýbe celým. vesmír.“

Ale ve svých kořenech jsou všechny jógové praktiky formou samostudia, nejen studiem písem. Odhalují nám, jací skutečně jsme. Že jsme duch, duše, Já s velkým S, nebo jak John Coltrane zažil a sdílel s námi prostřednictvím své hudby, jsme A Love Supreme. Pokud jste to nezažili, pravděpodobně byste to nečetli. Jak si tedy pamatujeme? Jak se dostaneme ke kořenům toho, kým skutečně jsme? Studujeme sami sebe prostřednictvím různých jógových praktik a ty nám na oplátku odhalují naši pravou podstatu.

Nisargadatta Maharádž řekl: „Mysl vytváří propast, srdce ji překračuje“. Zpívání nám pomáhá dostat se do hlubokých temných koutů našeho srdce, kde můžeme mít pohřbené pocity jako stud, zrada, vina, zranění a hněv. Také nám připomíná vrozenou schopnost našeho srdce pro radost. Nakonec nám odhaluje naši touhu po opětovném sjednocení se svým Já. Pro mě bylo zpívání nejúčinnější praktikou.

Fyzická praxe nás znovu spojuje s naším tělem a pomáhá nám, abychom se k němu příliš nepřipoutali. Cvičení nám připomíná, že jsme více než naše tělo, se všemi jeho potenciálními bolestmi, bolestmi a případným rozkladem a smrtí. Stárnutí těla nedokážeme obejít, bez ohledu na to, kolik botoxu na problém vrhneme!.

Meditace nám pomáhá zapamatovat si, že naše myšlenky jsou právě takové: naše myšlenky. A to je nahoře minové pole. Bylo zjištěno, že průměrný člověk má asi 12 000 až 60 000 myšlenek denně. Z těchto tisíců myšlenek je 80 % negativních a 95 % z nich jsou přesně tytéž opakující se myšlenky jako předchozí den.

A tak nás tyto praktiky přivádějí zpět ke kořenům toho, kdo jsme. Ne náš příběh, naše pohlaví nebo barva naší pleti, ani to, jak jsme úspěšní, ale kdo jsme pod všemi těmito vrstvami. Pamatujeme si, že jsme duch a že máme srdce, které má obrovskou kapacitu, jako oceán, a že se v něm můžeme uchýlit. Nebo lépe řečeno: Om Shri Krishna Sharanam Mama. Čím více si pamatujeme, tím více zažíváme láskyplnou laskavost vůči sobě samým (i když je to pracně pomalé!) a ostatním. Pokud neznáme svou pravou povahu, můžeme uvíznout při hledání ověření zvenčí, a to je přinejlepším riskantní návrh. Toto vzpomínání na to, kdo jsme, nás nevyhnutelně vede k tomu, že chceme jednat a povznášet ostatní bytosti jakýmkoli způsobem. Je to otevřené a něžné srdce, které má schopnost změnit svět. Začínáme ztělesňovat Lokah Samastah Sukhino Bhavantu.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ODPOVĚDNOSTI SADHIKA/SADHAKA 21. STOLETÍ

od Clare Nicholls | květen 2024 om yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ sa yat pramāṇaṁ kurute lokas tad anuvartate Skvělý člověk jde příkladem a stanovuje standardy, které následují ostatní

JASNÁ KOMUNIKACE

od Magali Lehners | březen 2024 maitrī karuṇā mudito-pekṣāṇāṁ-sukha-duḥkha puṇya-apuṇya-viṣayāṇāṁ bhāvanātaḥ citta-prasādanam Mysl se zklidní a vyčistí tím, že si vypěstujeme šťastný a přátelský příst

Comments


bottom of page